Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli we wrześniowym Święcie Pieczonego Ziemniaka w naszej szkole. Dzięki Państwa hojności zakupiliśmy dla naszych milusińskich z przedszkola zabawki edukacyjne i kreatywne, które każdego dnia pobudzają ich wyobraźnię, a przez to inspirują i aktywizują, a także umilają czas spędzony w przedszkolu.

Oprócz zabawek zakupiliśmy również pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne dla dzieci które uczęszczają do klas I-III oraz dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród zakupionych pomocy nie zabrakło również pomocy terapeutycznych i logopedycznych dla dzieci.

Dziękujemy!