„RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI”

Nasza szkoła oraz przedszkole dołączyło do placówek realizujących program „RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI”. Jest to profilaktyczny program edukacyjny, którego działania skierowane są do szkół i przedszkoli. Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ODŁĄCZ SIĘ. POŁĄCZ SIĘ”. Kampania ma być odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat – e-uzależnienia, uświadamiając poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i dając wsparcie. Pomysłodawcą tego projektu jest Stowarzyszenie „Strefa Wsparcia”, które ma za sobą wiele lat działań w walce z e-uzależnieniami oraz wspierania zdrowia psychicznego dzieci.Kampania ma na celu: 1. szeroką promocję dobrej – pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny. 2. uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci, 3. pokazanie rodzicom jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem.