Specjalistyczne zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania mowy. Badania te, wykonywane przez nauczycieli – logopedów, kwalifikują dzieci, które maja kłopoty w komunikacji werbalnej na zajęcia specjalistyczne. Z takich zajęć korzysta 34 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Jest to indywidualna terapia prowadzona przez nauczycielki – panie: Teresę Bagińską, Marzennę Rykaczewską oraz Kingę Szczechlę.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Wszystkie dzieci regularnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach logopedycznych.