REKRUTACJA – zapraszamy do nas

Jeśli Państwa Dziecko chodzi już do naszego przedszkola i chcecie, żeby nadal do niego chodziło – złóżcie u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w tym przedszkolu.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko po raz pierwszy do naszego przedszkola – weźcie udział w rekrutacji do przedszkola.

Wszystkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr 564742271 (codziennie w godz.7.15-15.15), mailowo (sekretariat-sp3nml@wp.pl) lub osobiście w budynku szkoły w sekretariacie.

Zapraszamy do kontaktu!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 przebiega według następującego harmonogramu:

  lp.  Etapy procesu  rekrutacji  Termin postępowania rekrutacyjnego
1.Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnegood 7 lutego 2022 r.
2.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegood 8 lutego do 15 lutego 2022 r.
3.Podanie komunikatu o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych15 lutego 2022 r.
4.Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 16 lutego do 7 marca  2022 r.
5.Posiedzenie komisji rekrutacyjnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list w widocznym miejscu w budynku szkoły wraz  z podaniem możliwości odwoławczychod 10 marca do 18 marca 2022 r.
6.Posiedzenie komisji rekrutacyjnych drugiego etapu na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list w widocznym miejscu w budynku szkoły wraz  z podaniem możliwości odwoławczychod 10 marca do 18 marca  2022 r.
7.Ogłoszenie wyników naboru do oddziałów przedszkolnychdo 18 marca    2022 r.
8.Poinformowanie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o dzieciach nieprzyjętych lub liczbie wolnych miejscdo 18 marca  2022 r.
9.Składanie do komisji rekrutacyjnych pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnychdo 25 marca   2022 r.
10.Zakończenie postępowania uzupełniającego  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnychdo 31 sierpnia    2022 r.