Uwaga konkurs! Przyłącz się! Wygraj zdrowie dla naszego Pawełka!

Zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego włączenia się w akcję zbierania nakrętek. Dla klasy, która zbierze największą ilość, przewidziana jest nagroda – niespodzianka! Naprawdę warto 🙂 POMAGAJĄC – WYGRYWASZ! Dla swojej klasy i dla Pawełka!

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 21 lutego do 1 kwietnia 2022 r.
  2. Jest skierowany do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim
  3. Nakrętki będą odbierane od wychowawców w uzgodnionych wcześniej terminach. Po każdym ważeniu nakrętek wyniki będą podawane na tablicy ogłoszeń.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w kwietniu. Nagrodę główną otrzyma klasa, która uzbiera najwięcej nakrętek, a dwie kolejne klasy otrzymają dyplomy.
  5. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane na rzecz zbiórki dla Pawła Świątkowskiego.
  6. Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki po napojach i sokach, z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.), z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
  7. Celem głównym konkursu jest wsparcie zbiórki środków dla Pawła Świątkowskiego, a także propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród młodzieży, ich rodzin i nauczycieli.
  8. Cele szczegółowe konkursu: wzbudzanie postaw prospołecznych, zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Organizatorzy: Kinga Szczechla, Sylwia Wojenkowska