Kolejna inwestycja w naszej szkole

18 lutego w naszej placówce miał miejsce odbiór techniczny węzła cieplnego z sieci ciepłowniczej, wykonanego przez Lubawską Spółkę Komunalną Sp. z o. o. W odbiorze technicznym uczestniczyli: dyrektor szkoły pani Ewelina Niścigorska-Bojarska, pan Piotr Gortatowski z Referatu Planowania i Inwestycji w Urzędzie Miejskim, pan Sławomir Łątkowski – Prezes Zarządu Lubawskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. wraz z Kierownikiem projektu – panem Marcinem Jamrożym. Wykonany węzeł cieplny o mocy 420 kW w pełni zaspokoi potrzeby naszej placówki i stanowi alternatywę dla wcześniejszego źródła ciepła na olej opałowy. Zastosowane rozwiązanie wraz z wymiennikiem ciepła i zaworami dwudrożnymi przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania budynków naszej szkoły. Dziękujemy naszemu Organowi Prowadzącemu za kolejne zainwestowane w naszą placówkę środki finansowe.