„VELVET. PIĄTKA dla NATURY” – program edukacyjno – grantowy

Nasza społeczność szkolna bardzo chętnie włącza się w akcje mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jednym z projektów, w którym uczestniczymy jest PIĄTKA dla NATURY – program edukacyjno – grantowy dla szkół pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Od dziś tj.1.03 do dnia 31 marca 2022 roku można głosować na pracę konkursową klasy I a.

• Głosowanie potrwa do 31.03.2022r.;
• Głosowanie jest ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników – aby oddać głos, nie trzeba zakładać konta;
• Codziennie możesz zagłosować na naszą klasę Ia
O zwycięstwie decyduje ilość oddanych głosów w ciągu miesiąca. Każdego dnia można oddać 1 głos klikając w podany link.https://piatkadlanatury.pl/glosowanie/praca/?s_di=9815…

Bardzo prosimy o udostępnianie i głosowanie każdego dnia!!! – Klasa I a z wychowawczynią 🥰🥰🥰