Zbiórka darów dla Ukrainy

Wolontariusze SP3 spotkali się po południu dn. 02.03.2022 r., aby przesegregować i popakować towary przekazane od społeczności szkolnej dla ludności ukraińskiej. Uczniowie dzielili produkty na środki higieny, żywność, zabawki oraz odzież. Akcja zbiórki trwać będzie do 10.03.2022 r., dlatego wolontariat spotka się ponownie w następną środę w celu przesortowania towarów, które zostaną przekazane w kolejnych dniach. Na twarzach młodzieży zauważalne było zaangażowanie, satysfakcja oraz radość wypływająca z możliwości pomocy ludziom będącym w wyjątkowo ciężkiej sytuacji.