Pawełek dziękuje


W grudniu 2021r. w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęciach prowadzona była zbiórka nakrętek dla Pawełka Świątkowskiego – naszego ucznia. Akcja przebiegała pod hasłem: Nakręć się i pomagaj z uśmiechem. Dzięki pracy wolontariuszy i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zebrano prawie 180 kg plastiku, który przekazano rodzicom chłopca.
Po feriach koordynator akcji – Pani Kinga Szczechla wraz z Pawełkiem i Jego Mamą odwiedzili Panią Dyrektor Katarzynę Pukalską i złożyli na Jej ręce podziękowania dla organizatorów akcji od Pawełka, jego rodziców, pani dyrektor Eweliny Niścigorskiej- Bojarskiej i całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy!