Zapraszamy do „Trójki”!

Serdecznie zapraszamy Państwa Dzieci do rozpoczęcia niezwykłej przygody z edukacją w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. W naszej szkole pracują specjaliści, którzy dbają z najwyższą starannością o całościowy rozwój Waszych dzieci – fizyczny, intelektualny, estetyczny i emocjonalny. Nasza kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z Uczniami młodszymi i starszymi. Przez lata pracy, jako nauczyciele gimnazjum, staliśmy się liderem w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Corocznie nasi Uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W naszej szkole kształtujemy umiejętność posługiwania się językiem ojczystym, wykonywania działań matematycznych, rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze i językowe. Stwarzamy sytuacje, w których Dziecko buduje i wzbogaca swój świat wartości. Rozbudzamy jego wrażliwość estetyczną, rozwijamy indywidualne uzdolnienia. Tworzymy warunki do odkrywania i nabywania podstaw wiedzy o świecie. Rozwijamy wyobraźnię i kreatywność naszych Uczniów, a przede wszystkim dbamy o to, by proces nauczania przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, aby dzieci czuły się u nas bezpieczne. Dbamy o to, by w naszej szkole każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości. Nasza szkoła jest przyjazna Dziecku i Jego Rodzicom, aktywnie współpracujemy ze środowiskiem i przygotowujemy Uczniów do życia w dorosłym społeczeństwie. W naszej szkole szanujemy tradycję i z niej czerpiemy. Wchodzimy w nowoczesność i innowacje poprzez realizację różnego rodzaju projektów edukacyjnych, dzięki którym zdobywamy nowe innowacyjne wyposażenie, a także nieustannie doskonalimy swoje umiejętności z różnych dziedzin po to, by zapewnić Państwa Dzieciom najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju. Zapewniamy naszym Uczniom pełną opiekę pedagogiczno-wychowawczą. Wspólnie skutecznie rozwiązujemy wszystkie problemy wychowawcze. Naszą szkołę cechuje przede wszystkim rodzinna atmosfera, co niejednokrotnie podkreślają w swoich wypowiedziach zarówno rodzice, jak i uczniowie. Zapraszamy do „Trójki”!