NA SPORTOWO – ZAWSZE ZDROWO! Narodowy Dzień Sportu u Pszczółek i Smerfów.

Ruch to nieodłączny element prawidłowego rozwoju małych dzieci. Kształtuje ich organizm, wpływa na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz daje dzieciom ogromną radość. Poprzez aktywność fizyczną dziecko poznaje swoje ciało, możliwości i umiejętności, a także nabywa wszelkich sprawności potrzebnych mu w późniejszym życiu.

Jednym z założeń wychowania przedszkolnego jest stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania, rozwijania i doskonalenia wszelkich aktywności związanych z ruchem i sportem. Zadaniem każdego nauczyciela jest zachęcanie dziecka do podejmowania ruchu podczas zajęć dydaktycznych oraz spontanicznych zabaw.