Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności

Od marca br. nauczyciele naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści płynących z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt kładzie szczególny nacisk na poszerzenie wiedzy z zakresu aktywizujących metod nauczania oraz kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych. Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele będą mogli w pełni wykorzystywać możliwości, które dają liczne platformy multimedialne i aplikacje. Bez wątpienia wpłynie to na uatrakcyjnienie zajęć i jeszcze lepsze dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb naszych wychowanków.