Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

21 kwietnia 2022r. po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z COVID – 19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbył się etap gminny Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Turniej dla szkół podstawowych organizowany był w dwóch grupach wiekowych. Młodszą grupę zgodnie z regulaminem reprezentowało czterech uczniów, natomiast starszą grupę trzech uczniów. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą o ruchu drogowym, rozwiązać testy z zakresu skrzyżowań, pokonać rowerem tor sprawnościowy i wykazać się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.

Grupa I Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zajęła II miejsce. Skład drużyny – Natalia Świątkowska, Martyna Rogozińska, Szymon Uniatowski, Antoni Falkowski

Grupa II Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zajęła II miejsce. Skład drużyny – Oliwia Rudnicka, Aleksandra Śmiechowska, Bartosz Kuca.

Gratulacje dla naszych uczniów za godne reprezentowanie szkoły. Nowe doświadczenia, które zdobyli na pewno zaowocują w przyszłości.

Opiekunowie: Justyna Suwińska i Sebastian Prokop