Miejski Konkurs Ortograficzny klas I-III

5 maja 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny klas I – III. Koordynatorem konkursu była pani Małgorzata Gołębiewska. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z 3 szkół podstawowych, którzy zostali laureatami w eliminacjach szkolnych. Praca konkursowa składała się z dwóch części – dyktanda i testu ortograficznego. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością stosowania ich w pisanych ze słuchu zdaniach. Zadania były dostosowane do zakresu materiału edukacyjnego dla każdej kategorii wiekowej. Po skończonej, wytężonej pracy dzieci otrzymały poczęstunek, a następnie pod opieką pani Renaty Oelberg miały czas na zabawy z grami planszowymi, w czasie których mogły zintegrować się z rówieśnikami z sąsiednich szkół. W tym czasie nauczycielki będące w komisji, w składzie: pani Małgorzata Gołębiewska, pani Monika Chylińska, pani Anna Stempka, skrupulatnie sprawdzały testy. Po oczekiwanej przez wszystkich chwili nadszedł moment ogłoszenia wyników. Wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami zebrali się na tę chwilę w auli szkolnej. Pani Dyrektor Ewelina Niścigorska – Bojarska pogratulowała uczniom wspaniałej wiedzy z zakresu ortografii, zaś nauczycielom, tak zdolnych uczniów. Wyniki klasyfikacji przedstawiały się następująco: w kategorii klas pierwszych – pierwsze miejsce zajął Maksymilian Zdrojewski – Szkoła Podstawowa nr 3, drugie miejsce – Natalia Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, trzecie miejsce – Agata Lewsza – Szkoła Podstawowa nr 1; w kategorii klas drugich – pierwsze miejsce zajęła Zofia Ługiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2, drugie miejsce – Zofia Ćwiklińska – Szkoła Podstawowa nr 1, trzecie miejsce – Aleksander Kowalewski – Szkoła Podstawowa nr 3; w kategorii klas trzecich – pierwsze miejsce zajął Robert Ręczkowski – Szkoła Podstawowa nr 2, drugie miejsce – Filip Robaczewski – Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce – Michalina Jakubowska – Szkoła Podstawowa nr 1. Pani Dyrektor wręczyła uczniom dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników, natomiast zdobywcom I i II miejsc życzymy powodzenia na Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się 18 maja w Szkole Podstawowej w Gwiździnach.