Spotkanie z przedstawicielką Sanepidu

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Rodzicami dzieci sześcioletnich, na którym przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pani Joanna Rumińska zwróciła uwagę na najczęściej pojawiające się problemy zdrowia dzieci.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami zarówno w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Ten etap  to nowe problemy i zagrożenia wpływające na rozwój dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie rodziców może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm. Dziecko powinno zostać tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby umiało żyć zdrowo i bezpiecznie.

PLECAKI SZKOLNE
Z badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarna wynika, ze około 40% uczniów szkół podstawowych nosi zbyt ciężkie plecaki.  Masa plecaka wraz z zawartością nie powinna być większa niż 10% masy dziecka. Plecak nie powinien zmieniać naturalnego sposobu chodzenia i stania.

STANOWISKO PRACY UCZNIA
W szkole i w domu każde dziecko powinno mieć stolik i krzesło właściwie dobrane do swojego wzrostu. Wielogodzinne przebywanie uczniów w szkole wymaga zapewnienia im odpowiedniego stanowiska pracy. Oznacza to, że dla ucznia o określonym wzroście i określonej wysokości podkolanowej powinno być zapewnione odpowiednie krzesło i stół. Właściwy dobór umeblowania określa Polska Norma. Ustalono w niej 8 numerów mebli. Każdemu numerowi mebli przypisano określony kod kolorystyczny.

OŚWIETLENIE
Bardzo ważnym elementem wpływającym na komfort pracy ucznia jest właściwe oświetlenie – zarówno naturalne, jak i sztuczne.

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE
Rodzic troszczy się o swoje dziecko najlepiej jak potrafi. Wiedząc, że rozwijający się młody organizm potrzebuje szczególnej opieki, powinniśmy zwracać uwagę na to co i kiedy zjada dziecko. Racjonalne odżywianie jest dla młodego organizmu jedną z ważniejszych inwestycji na przyszłość.

Dziękujemy Pani Joannie Rumińskiej za ciekawe spotkanie pełne wiedzy, w którą zostali wyposażeni Rodzice uczniów, którzy od września staną się uczniami klas pierwszych.