„Śniadanie u Filomatów”

W dniu 27 maja w naszej szkole odbyło się tradycyjne już święto szkoły – „Śniadanie u Filomatów”. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank, Wicestarosta nowomiejski pan Jerzy Czapliński, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Nadolski z radnymi, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta pani Agnieszka Muszyńska, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Agnieszka Bochenek, Przewodniczący Rady Rodziców pana Łukasz Okołowski, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury oraz instytucji miejskich, przedstawiciele służb mundurowych, wieloletni dyrektor naszej szkoły pani Bożena Rutkowska-Marciniak, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły, Przyjaciele Szkoły im. Filomatów Nowomiejskich, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska, która w swoich słowach nawiązała do tradycji naszej szkoły, osiągnięć uczniów i wskazała na profesjonalizm kadry pedagogicznej. Pani dyrektor podziękowała także wszystkim, którzy swoimi działaniami wspomagają szkołę sławiąc jej dobre imię.W dalszej części głos zabrał Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank. Podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w swoją pracę, wychowanie młodego pokolenia i trud nauczania. Jednocześnie pogratulował laureatom i finalistom wyników w konkursach przedmiotowych i życzył dalszych sukcesów.W naszej szkole zawsze szanuje się tradycje i obyczaje. By więc stało się im zadość, na dzisiejszej uroczystości uczniowie klas 8 a i 8 b zaprezentowali poloneza – dostojny, reprezentacyjny polski taniec narodowy, którego pięknymi słowami uwiecznił Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” jako wyraz pojednania i nadziei na przyszłość. W kolejnej części spotkania zebrani na uroczystości obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny, który nawiązywał do tradycji Filomatów Wileńskich, a uczniowie klasy 7 b wcielili się w postacie Adama Mickiewicza, Józefa Jeżewskiego, Tomasza Zana i Jana Czeczota. Autorką scenariusza była pani Renata Żurańska, a oprawę muzyczną przygotował pan Marek Piątkowski. W następnej części naszego spotkania nadano tytuły „Przyjaciela Szkoły”, które otrzymały panie: Bożena Rutkowska-Marciniak, Teresa Łukwińska i Alina Laskowska. Wszystkie panie swoją działalnością wspierają rozwój placówki, uczniów i sławią jej dobre imię. Filomaci to miłośnicy nauki. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczyli w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.Święto szkoły to najlepszy moment, by wyróżnić uczniów, którzy odnieśli tak spektakularne sukcesy. W tym roku byli to:Wiktor Korytowski, laureat konkursu przedmiotowego z historii – uczeń klasy 8 a – nauczyciel prowadzący pani Magdalena Kortes
Maciej Lange, laureat konkursu przedmiotowego z geografii – uczeń klasy 8 a – nauczyciel prowadzący pani Liliana Lisakowska
Tytuł finalisty uzyskały:
Z matematyki:Maja Wiśniewska – uczennica klasy 8 a- nauczyciel prowadzący pani Hanna Graczyk
Z biologii:Maja Wiśniewska – uczennica klasy 8 a- nauczyciel prowadzący pani Liliana Lisakowska
Z geografii:Julia Bagińska – uczennica klasy 8 a – nauczyciel prowadzący pani Liliana Lisakowska
W dalszej części wyróżniono uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur:Anitę Perłowską – uczennicę kl. IV a (nauczyciel prowadzący pani Hanna Graczyk), Franciszka Kasprowicza – ucznia kl. III a (nauczyciel – pani Anna Falkowska) oraz Zuzannę Kłosowską – uczennicę kl. II a (nauczyciel Pani Anna Sapała Ponieważ). Zuzanna zajęła również I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym.Wyróżnienie otrzymał również Patryk Kreński z klasy 8 a, który został laureatem XVII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina”. Opiekunem Patryka była pani Żaneta Cherkowska.Wyróżniono również uczniów klasy VII b, którzy w ,,Mini maratonie matematycznym” – konkursie skierowanym do uczniów klas VII nowomiejskich szkół podstawowych osiągnęli sukces. Zaszczytne I miejsce wywalczył Wojciech Cymer, natomiast III miejsce – Ignacy Dąbkowski. Obu chłopców prowadzi pani Lidia Wiśniewska.Następnie na scenie zaprezentował się uczeń klasy 8 a Maciej Lange. Maciej jest laureatem II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Podróże w naturze – łąka” organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
W Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Moja pasja kluczem do sukcesu” Maciej zdobył I miejsce. Opiekunem Macieja była pani Liliana Lisakowska.Następnie wyróżniono kolejną podopieczną pani Liliany – Maję Wiśniewską, uczennicę klasy VIIIa, która jest laureatką III miejsca w Powiatowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Życia.W dalszej części symboliczne Filomatki i dyplomy otrzymali:Maksymilian Zdrojewski z klasy Ia, który zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym oraz również II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym – nauczyciel prowadzący – pani Małgorzata Gołębiewska.Uczennica Pani Małgorzaty Gołębiewskiej Natalia Witkowska z klasy I a została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego „Rzuć palenie – bo nikotyna to nałogu przyczyna”. W godzinach rannych na przyszkolnym boisku odbył się Bieg Filomacki, który na stałe wpisał się do kalendarza szkolnego. W biegu wzięli udział przedstawiciele klas I-VIII. Reprezentanci klas pokonują rokrocznie łączną trasę 2013 m. na cześć roku, w którym nasza szkoła otrzymała imię Filomatów Nowomiejskich, a stało się to dokładnie 20 czerwca 2013 roku. Uczniowie biorący udział w biegu zaprezentowali się w szkolnych koszulkach i także otrzymali ciasteczka – Filomatki. Następnie pani dyrektor podziękowała osobom i instytucjom za bardzo dobrą współpracę, za pomoc i wspieranie naszych przedsięwzięć. Podziękowania otrzymali:1. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank2. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Nadolski3. Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Agnieszka Bochenek4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Dariusz Andrzejewski5. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Katarzyna Olęcka6. Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Łukis” pan Łukasz Okołowski.
Na tym zakończyła się część oficjalna. Zaproszeni goście zostali zaproszeni na śniadanie, a uczniowie klas zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne.