Gwiaździsty Rajd Rowerowy

W dniu 22 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wraz opiekunami uczestniczyli Gwiaździstym Rajdzie Rowerowym. Rajd miał na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości w zakresie postaw patriotycznych wśród mieszkańców a szczególnie wśród młodzieży. Na swojej trasie odwiedziliśmy następujące miejsca pamięci narodowej na terenie powiatu nowomiejskiego: pomnik 7 grudnia w Nowym Mieście Lubawskim, pomnik w Nawrze, pomnik Gen. Waraksiewicza w Mszanowie. Przy pomniku Gen. Waraksiewicza odbyły się centralne uroczystości dla wszystkich uczestników rajdu. Po części oficjalnej pojechaliśmy na przystań kajakową, gdzie każda z drużyn uczestniczących w rajdzie zaprezentowała swoją wiedzę nt. miejsc pamięci narodowych. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Rajd był również świetną okazją do podziwiania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.