„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”… Pożegnaliśmy naszych Drogich Absolwentów

24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość pożegnania ósmoklasistów. Mury naszej szkoły opuścili kolejni absolwenci – 48 uczniów z klas ósmych.Zebranych na uroczystości powitała prowadząca spotkanie Magdalena Kortes. Gościliśmy Zastępcę Burmistrza Miasta Pana Damiana Artuszewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Nadolskiego, Pani Anna Jobs reprezentowała Prezesa Zakładu Patronackiego Szynaka Interline, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Łukasza Okołowskiego. Przybyli również Rodzice tegorocznych absolwentów oraz media lokalne.Na początku głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Ewelina Niścigorska-Bojarska. Skierowała do uczniów wiele ciepłych słów, podsumowała lata spędzone w murach szkoły, podkreśliła, że miniony rok obfitował w sukcesy uczniów w konkursach wiedzowych na różnych szczeblach, życzyła uczniom wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszym życiu. Serdecznie podziękowała Organowi Prowadzącemu oraz Rodzicom za współpracę.Zastępca Burmistrza Pan Damian Artuszewski pogratulował uczniom ukończenia szkoły, życzył im wielu sukcesów edukacyjnych w placówkach, w których rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym. Serdeczne słowa uznania skierował również do dyrekcji szkoły i nauczycieli. Życzył wszystkim zebranym dobrego wypoczynku w czasie wakacji.Gospodarz Miasta Pan Józef Blank w tym roku szkolnym ufundował nagrodę specjalną dla ucznia naszej szkoły, który otrzymał najwyższą średnią ocen. Nagrodę z rąk Zastępcy Burmistrza Pana Damiana Artuszewskiego odebrała uczennica z klasy VIIIa Maja Wiśniewska, która uzyskała średnią ocen 5,94. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych odebrała w towarzystwie rodziców – Państwa Lidii i Mariusza Wiśniewskich. W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano uczniom statuetki LAUR ABSOLWENTA za godne reprezentowanie szkoły. Trafiły one do uczniów, którzy zostali Laureatami i Finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. LAUR ABSOLWENTA otrzymali:Wiktor Korytowski – Laureat Konkursu z Historii Maciej Lange – Laureat Konkursu z Geografii Maja Wiśniewska – podwójna Finalistka Konkursu z Matematyki i Biologii Julia Bagińska – Finalistka Konkursu z Geografii W tym roku ponownie przyznano Złote Tarcze – nagrody dla uczniów, którzy przez ostatnie 2 lata nauki uzyskali średnie ocen minimum 5,00 oraz wzorowe zachowanie. Wśród tegorocznych absolwentów było dziewięcioro takich uczniów. Tę prestiżową nagrodę otrzymali: Julia Bagińska, Wiktor Korytowski, Patryk Kreński, Bartosz Kuca, Maciej Lange, Wiktoria Leszko, Amelia Okołowska, Oliwia Rudnicka i Maja Wiśniewska.13 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.Zakład patronacki Szynaka Interline ufundował wartościowe nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się wiedzą, którzy mają szczególne osiągnięcia w konkursach na najwyższych szczeblach.W tym roku nagrody ufundowane przez Szynaka Interline otrzymali uczniowie: z klas VII Ignacy Dąbkowski, a z klas VIII – Maja Wiśniewska, Julia Bagińska, Bartosz Kuca, Wiktoria Leszko.Podziękowania dla uczniów z pocztu sztandarowego otrzymali: Wiktoria Leszko i Wiktoria Majchrzak z klasy VIII a .Wręczono również podziękowanie za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym w minionym roku szkolnym. Słowa uznania trafiły do Wiktorii Leszko z klasy VIII a. Podziękowania za aktywne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali: Franciszek Hincmann z kl. VIII a. i Błażej Wiśniewski z kl. VIII b.Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu – panie: Maria Michalska i Maja Orzechowska podziękowały uczniom angażującym się w działania na rzecz innych osób. W tym roku byli to: Kamińska Julia, Krajewski Gabriel, Kuca Bartosz, Malinowski Mikołaj, Mejka Amelia Rudnicka Oliwia, Siwy Maciej, Stubecka Klaudia, Śmiechowska Aleksandra, Tarnolicki Bartosz, Truszczyńska Weronika, Urbańska Róża, Wiśniewski Błażej, Witkowska Oliwia Górna Wiktoria, Jabłońska Wiktoria, Leszko Wiktoria, Majchrzak Wiktoria, Okołowska Amelia, Wiśniewska Maja, Wojnowska Marta.Wiktor Korytowski otrzymał także nagrodę książkową od posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Zbigniewa Ziejewskiego. Wiktor podczas wizyty w Sejmie wykazał się niebywałą wiedzą historyczną i obywatelską.Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowami przysięgi na symbol Polski, symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko zobowiązali się m.in. godnie reprezentować naszą szkołę i jej patronów Filomatów Nowomiejskich. Pani dyrektor podziękowała także nauczycielom, którzy w tym roku szkolnym zakończyli pracę w naszej szkole – paniom: Żanecie Cherkowskiej i Marii Kołeckiej oraz panu Tomaszowi Kawieckiemu. Uczeń Ignacy Dąbkowski, w imieniu uczniów klas siódmych, podziękował swoim starszym kolegom za wszystkie przeżyte wspólne chwile, za miłe towarzystwo na szkolnych przerwach i koleżeńską pomoc. Życzył wielu sukcesów w nauce na kolejnych etapach edukacji oraz wspaniałych i słonecznych wakacji.Podczas uroczystości nie zabrakło miłych słów skierowanych w kierunku dyrektora szkoły, wychowawców klas oraz Rodziców. Nie szczędzono uśmiechów i słów wdzięczności za wspólnie spędzone lata.

Po uroczystości absolwenci stanęli do ostatnich pamiątkowych zdjęć, które zostaną umieszczone w Galerii Zdjęć Absolwentów, która znajduje się na piętrze w budynku szkoły.

To była piękna uroczystość, która pozostanie w naszej pamięci na długo.