Rok szkolny 2021/2022 przeszedł do historii

24 czerwca 2022 roku o godzinie 8.00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Swoją obecnością zaszczycił nas: Burmistrz Miasta Pan Józef Blank oraz Pan Dawid Cichoń z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Pani dyrektor w swoim przemówieniu pogratulowała sukcesów wszystkim uczniom, podziękowała za rok intensywnej i ciężkiej pracy. Wszyscy macie powód do dumy – każde z was w tym roku szkolnym osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości – a fakt ten jest powodem do satysfakcji – podkreśliła Ewelina Niścigorska-Bojarska, dyrektor naszej szkoły. W swoich słowach zwróciła się również do nauczycieli i rodziców wskazując zaangażowanie w codzienne życie szkoły, promowanie jej pozytywnego wizerunku i motywowanie uczniów do nauki. Pan Burmistrz Józef Blank także pogratulował wysokich wyników w nauce, podziękował za zaangażowanie i podkreślił, że nasza szkoła jest jak wielka rodzina i czuć to na każdym kroku – zrozumienie, współpracę i wzajemne wspieranie się społeczności szkolnej.Uczniowie klas IV-VII, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem odebrali je z rąk pani dyrektor i swoich wychowawców. Na ostatnim szkolnym apelu trzydzieścioro uczniów otrzymało z rąk Pana Policjanta karty rowerowe. Po apelu dzieci rozeszły się do klas na ostatnie spotkania ze swoimi wychowawcami.Dwie godziny później odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. W tym roku zerówkę ukończyło 46 dzieci., które od września rozpoczną naukę w naszej szkole. Podczas uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.