Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku w naszej szkole na powitanie nowego roku zabrzmiał Nocturn Fryderyka Chopina. W Szkole Promującej Zdrowie tradycyjny dzwonek został zastąpiony muzyką. Od marca 2022 roku początek i koniec lekcji sygnalizują utwory muzyczne.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Pan Józef Blank,  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Nadolski, Radni Miejscy – Panowie: Mirosław Urbanowski i Adam Kłosowski, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Pani Agnieszka Muszyńska, Radę Rodziców reprezentowała Pani Izabela Rejman.

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli licznie Rodzice naszych wychowanków.

Prowadząca uroczystość Pani Magdalena Kortes, przypomniała zabranym o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz poinformowała, że dziś, tradycyjnie jak co roku, pod pomnikiem w Nawrze odbędą się obchody rocznicowe z udziałem reprezentantów naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Pani Ewelina Niścigorska-Bojarska w słowach skierowanych do przybyłych na uroczystość podkreśliła, że w szkole uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale również zbierają doświadczenie, uczą się współpracy, rozwiązywania problemów oraz wzajemnego szacunku. Cała społeczność szkolna wspólnie musi zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Pani Dyrektor powitała nowych uczniów – pierwszoklasistów, tych, którzy przybyli do szkoły z innych placówek oraz liczną grupę dzieci z Ukrainy.

„Życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny pozwolił rozwijać Wasze zdolności i budował Waszą pewność siebie. Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście w tych murach poznali samych siebie, odkryli własne talenty i mocne strony, aby nauka sprawiała Wam przyjemność. Mam nadzieję, że będziecie tu przychodzić z ochotą i radością i że wyniesiecie stąd wiele dobrych wspomnień. Życzę Wam powodzenia.

Ciepłe słowa do przybyłych na uroczystość skierował Burmistrz Miasta Pan Józef Blank. Życzył zarówno kadrze pedagogicznej, jak i uczniom udanego roku, obfitującego w sukcesy. Zaznaczył, że uczniowie, którzy przybyli do szkoły po 24 lutego nadal mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w naszej szkole, w 15 oddziałach przedszkolnych i klasowych rozpoczęło 358 dzieci i uczniów. W tym 42 pierwszoklasistów oraz 60 czwartoklasistów. Wychowawstwo w klasie Ia objęła Pani Anna Falkowska-Rokicka, w Ib – Pani Justyna Wiśniewska. Wychowawcami w klasach czwartych zostali: IVa – Pan Łukasz Leszczyński, IVb – Pani Liliana Lisakowska, natomiast w klasie IVc – Pani Lidia Wiśniewska.

W nowym roku szkolnym w nowomiejskiej „Trójce” pracę rozpoczęło sześcioro nowych nauczycieli: Panie: Paulina Smolińska – polonistka, Małgorzata Szulc-Singh – anglistka, Judyta Sokołowska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, Sylwia Łukaszewska – nauczyciel edukacji przedszkolnej oraz Panowie: Łukasz Leszczyński – anglista oraz ks.Wojciech Osicki, który będzie pełnił funkcję nauczyciela katechety.

Dyrektor szkoły życzyła nowym nauczycielom radości z wykonywanej pracy i wielu sukcesów, a całemu gronu pedagogicznemu wytrwałości i wyrozumiałości, roku bogatego w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.

Tuż po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego reprezentacja naszej szkoły – dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie klas VIII wraz z pocztem sztandarowym udali się na pod pomnik w Nawrze, by wziąć udział w corocznych obchodach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Pani Magdalena Kortes – nauczyciel historii przedstawiła rys historyczny przebiegu II wojny światowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego i powiatu.

Na zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu literackiego pod nazwą „Nasze jutro – Twoim dziś”. Nagrodę za swoją pracę literacką otrzymała uczennice Wiktoria Leszko – uczennica klasy VIIIb – ubiegłoroczna absolwentka. Gratulujemy!