Nasza szkoła w konkursie DO HYMNU

Udało się!

Nasza szkoła bierze udział w piątej edycji konkursu Do Hymnu.  Przesłuchania konkursowe zaplanowane zostały w terminie od 3 października do  25 listopada. Walczymy o atrakcyjne nagrody finansowe!

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest Pan Marek Piątkowski – nauczyciel muzyki.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. 

Konkurs jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury Do Hymnu jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.