Jesteśmy po próbnej ewakuacji

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację dyrektor Ewelinie Niścigorskiej-Bojarskiej.  Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy administracji i obsługi.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale mł. kpt. Sławomira Górzewskiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.