Profilaktyka na miarę

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Profilaktyka na miarę”. To działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pedagog szkolny Pani Maria Michalska.