Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystym spotkaniu udział wzięli emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Krzysztof Widźgowski – sekretarz miasta, Agnieszka Muszyńska – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Andrzej Nadolski – przewodniczący rady Miejskiej, Mirosław Urbanowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Izabela Rejman – przewodnicząca Rady Rodziców i Agnieszka Bochenek – prezes ZNP w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani dyrektor Ewelina Niścigorska – Bojarska w swoich słowach podziękowała wszystkim za trud wkładany każdego dnia w kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów, za podejmowane inicjatywy i otwarte na potrzeby innych serca.

Pan Krzysztof Widźgowski także złożył nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia i podziękował za codzienny trud wkładany w edukację.

Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora, które w tym roku otrzymali nauczyciele – Teresa Bagińska, Małgorzata Gołębiewska, Hanna Graczyk, Magdalena Kortes, Liliana Lisakowska, Sebastian Prokop, Lidia Wiśniewska i Grażyna Zakrzewska.

Wyróżniono też nauczycieli, którzy w najbliższy wtorek odbiorą Medal Komisji Edukacji Narodowej – panie Magdalena Kortes, Liliana Lisakowska i Justyna Suwińśka oraz pan Piotr Gorzka.

Nie zabrakło podziękowań i kwiatów dla jubilatów. W tym roku 35-lecia pracy obchodzą panie – Aleksandra Mossakowska, Elżbieta Kobusińska i Justyna Wiśniewska; 30-lecie obchodzi pani Maria Michalska, 25-lecie swojej pracy pani Joanna Bogucka, a 20-lecie panie Liliana Lisakowska i Katarzyna Wiśniewska.

W następnej części spotkania zgromadzeni wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez Samorząd Uczniowski oraz klasę III a pod kierunkiem pań – Grażyny Zakrzewskiej i Anny Sapała-Ponieważ.

Wszystkim gościom i uczestnikom naszego spotkania serdecznie dziękujemy, a koleżankom i kolegom nauczycielom ze wszystkich szkół składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.