Przed 1 listopada w grupach przedszkolnych

Dzień zmarłych, choć smutny, stanowi jedno z ważniejszych polskich świąt. Istotne jest zatem, aby dziecko poznało jego znaczenie i sens. Wyniesiona z tego nauka pozwoli mu zrozumieć istotę pamięci, szacunku i tradycji. W przedszkolu na lekcji religii rozmawiamy z dziećmi na temat dnia 1 listopada, a także o Dniu Zadusznym przypadającym na dzień 2 listopada. Podczas zajęć katechetka tłumaczy jak ważna jest pamięć i szacunek dla zmarłych, odwiedzanie grobów, zapalanie zniczy – symbolicznego światełka. Dzieci w grupach przedszkolnych pięknie wyklejały znicze bibuła.