Otrzymaliśmy kolejny Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie!

8 listopada 2022 roku w sali rycerskiej Zamku w Nidzicy odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.

Ta piękna i wyjątkowa uroczystość zgromadziła dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i zespołów promocji zdrowia.

Z satysfakcją informujemy, że podczas konferencji, z rąk pana Marka Nowackiego – Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, otrzymaliśmy kolejny Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”.

Tytuł ten jest symbolem naszych wieloletnich działań w zakresie promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

Naszą szkołę podczas konferencji reprezentowali: dyrektor szkoły Ewelina Niścigorska-Bojarska, szkolny koordynator ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia pan Piotr Gorzka, Radę Pedagogiczną reprezentował pan Marek Piątkowski, natomiast Burmistrza Miasta Pana Józefa Blanka – pani Agnieszka Muszyńska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta.

Uroczystość otworzył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za owocną pracę oraz nieprzerwany rozwój w obszarze Programu, zwracając uwagę na fakt, iż certyfikat jest potwierdzeniem wieloletnich starań szkół w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia.

Oprócz uroczystego wręczenia certyfikatów, konferencja obfitowała także w wiele ciekawych wydarzeń. Wykład pod tytułem: „Dialog i interaktywna komunikacja w promocji zdrowia i profilaktyce” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski – kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wystąpienie Pana Profesora wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w realizację zadań, jakie przed sobą postawiliśmy. Poszerzyły one wiedzę o znaczeniu prawidłowego odżywiania, aktywności ruchowej oraz relacji międzyludzkich, niosąc wiele pozytywnych zmian.

Mamy nadzieję, ze zmiany te zostaną z nami na stałe. Fakt, iż otrzymaliśmy certyfikat nie znaczy, że zakończyliśmy naszą przygodę z Programem. Przed nami realizacja kolejnych zadań oraz uzyskanie kolejnego, tym razem Krajowego Certyfikatu.