Kolejny SUKCES naszych szkolnych HISTORYKÓW. Tym razem w miejsko-gminnym konkursie.

11 listopada podczas uroczystości patriotycznej pod Trzema Dębami w lesie tylickim odbyło się podsumowanie miejsko-gminnego konkursu historycznego z wykorzystaniem motywu – „Kiedy wrócisz do domu, pamiętaj, że za Twoje dziś oddaliśmy nasze jutro”.

Konkurs dotyczył historii Nowego Miasta Lubawskiego i gminy Nowe Miasto Lubawskie w okresie II wojny światowej.

Uczniowie naszej szkoły zajęli odpowiednio – Wojciech Cymer VIII b II miejsce, Ignacy Dąbkowski VIII b V miejsce, Julia Heyka VIII c VIII miejsce. W konkursie brało udział 28 najlepszych historyków z dwóch szkół w Nowym Mieście Lubawskim oraz pięciu szkół z terenu gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Nasi uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczycielki historii Magdaleny Kortes.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w ramach zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości. I ogłoszony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.