Konkurs „Do Hymnu” za nami

Tym, co nadaje szczególny charakter naszej szkole jest kultywowanie tradycji, które kształtują świadomość narodową uczniów. Organizacja świąt o charakterze patriotycznym oraz regularne włączanie się do ogólnopolskich kampanii i akcji o tematyce historycznej zdecydowanie wyróżniają nas na tle innych szkół. Dziś o godzinie 10.45 wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”, który jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski. „Do Hymnu” jest konkursem, który polega na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Z tegorocznego kanonu tychże utworów wybraliśmy „Rotę” oraz „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Godziny prób, zaangażowanie uczniów i nauczycieli oraz efektowna dekoracja sprawiły, że efekt był wspaniały i wzruszający. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, co napawa dumą i po raz kolejny daje poczucie, że mamy wspaniałą i ambitną młodzież, za którą stoją zaangażowani Rodzice. Dyrygentem chóru składającego się z prawie 150 uczniów oraz organizatorem konkursu w szkole był Pan Marek Piątkowski.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.