Zajęcia rozwijające

Na zajęciach dodatkowych dzieci z klasy Va zapoznały się z długopisem 3D oraz tablicą świetlną. Zajęcia te miały na celu: kształcenia sensoryki, czyli mechanizmu spostrzegania cech rzeczy, czynności i zjawisk, intelektu, czyli mechanizmu myślenia i kształtowania pojęć czy wyobrażeń, motoryki, czyli sposobów prawidłowego i skutecznego wykonywania czynności, w tym również motoryki małej, postawy badawczej – poszukującej walorów rzeczy, czynności i zjawisk, a także budzenie zainteresowań techniką, postawy diagnostycznej – rozpoznanie przyczyn zaobserwowanych skutków, postawy organizatorskiej – samodzielne organizowanie pracy, postawy twórczej – wykazywanie własnej inwencji przy rozwiązywaniu problemów w działaniu, społeczno-moralnej – nauka odpowiedzialnego zachowania w działaniu, postawy estetycznej – rozwijanej wtedy, kiedy uczniowie zachowują ład na stanowisku pracy, dbają o estetykę wykonanego wytworu.

Dlaczego warto prowadzić zajęcia z długopisem 3D? Istotna wartość pracy z pisakiem 3D polega na włączaniu dzieci w działania praktyczne, angażuje je emocjonalnie, kształtując takie cechy jak wytrwałość, cierpliwość i dokładność w wykonywaniu podjętego zadania. Praca ta uwalnia kreatywność, ćwiczy myślenie trójwymiarowe oraz rozwija wyobraźnię.

Zajęcia poprowadziła Pani Kinga Szczechla.