83. rocznica „Czarnego czwartku”

7 grudnia obchodziliśmy 83. Rocznicę „Czarnego czwartku”. W tym dniu w roku 1939 członkowie niemieckiej organizacji Selbschutz rozstrzelali 25 mieszkańców naszego powiatu. 15 osób zginęło na podwórku ówczesnej gazety Drwęca (dziś ulica 7 grudnia), a 10 osób w Lubawie.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły rokrocznie włączają się w organizację uroczystości patriotycznej. O godz. 12.00 odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Proboszcz Zbigniew Markowski oraz katecheta naszej szkoły ks. Wojciech Osicki, proboszcz Parafii św. Jakuba w Mikołajkach, który wygłosił homilię. Uczniowie klasy VIII b przygotowali i odczytali rys historyczny, czytanie mszalne oraz modlitwę powszechną. Magdalena Kortes, nauczycielka historii odczytała nazwiska rozstrzelanych, a uczniowie klasy VIII b ustawili znicze symbolizujące 25 ofiar Selbschutzu.

W następnej części uroczystości zgromadzeni w kościele udali się w miejsca pamięci – złożono kwiaty przy dawnej katowni Selbschutzu przy ul. Działyńskich oraz przy pomniku rozstrzelanych. W uroczystości pod pomnikiem wzięli udział nasi nauczyciele i uczniowie – pan Piotr Gorzka odczytał apel poległych, pani dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska złożyła kwiaty, a uczniowie symboliczne znicze. W uroczystościach brał także udział poczet sztandarowy naszej szkoły.