Pożegnanie Pani Marii i Pani Aleksandry

14 grudnia 2022 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość pożegnania Pań: Marii Anny Wilemskiej oraz Aleksandry Mossakowskiej, które zdecydowały się przejść na emeryturę. Cała społeczność szkolna – dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz emerytowani nauczyciele spotkali się w auli szkolnej, aby wspólnie pożegnać panie, które całe swoje życie zawodowe poświęciły pracy w naszej szkole.

Pani Maria Anna Wilemska przepracowała w naszej placówce 39 lat w charakterze nauczyciela plastyki i informatyki. Pani Aleksandra Mossakowska pracowała w naszej szkole w charakterze nauczyciela polonisty przez 35 lat.

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Ewelina Niścigorska-Bojarska. Słowa wdzięczności za długoletnią pracę w szkole przekazali swoim paniom uczniowie. W montażu słowno-muzycznym wyrazili wdzięczność za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń uczniów. Serdeczne słowa skierowali do swoich koleżanek nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni naszej placówki. Dziękowali za wspólnie spędzone lata, za pomoc i wsparcie.

Były łzy wzruszenia, serdeczne uśmiechy i gorące uściski. Obie panie cieszyły się ogromnym autorytetem wśród swoich uczniów. Pozostaną w naszej pamięci na zawsze.