Profilaktyka na miarę

Szanowni Rodzice, nasza placówka bierze udział w projekcie ministerialnym „Profilaktyka na miarę”. W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie ankiet, które otrzymali Państwo od wychowawców klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego. W naszej szkole regularnie prowadzimy działania profilaktyczne, które mają na celu zadbanie o bezpieczeństwo naszych wychowanków, które jest wartością nadrzędną. W związku z powyższym prosimy o życzliwość i wsparcie w kwestii udziału w badaniu ankietowym.

Więcej informacji o programie pozyskacie Państwo, klikając w link:https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/profilaktyka-na…/