103. rocznica powrotu Nowego Miasta do Polski

Mieszkańcy Nowego Miasta świętowali 103. rocznicę powrotu do Macierzy. Jak co roku na rynku miejskim odbyła się uroczystość nawiązująca do wydarzeń sprzed lat. W uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

O godz. 12.00 na rynek wkroczyła kompania honorowa 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, która symbolizowała wojska Armii Hallera przyłączające Pomorze do Polski w 1920 roku.

Rys historyczny dotyczący przejmowania Pomorza przez wojsko polskie przedstawiła Magdalena Kortes-nauczycielka historii w naszej szkole. Uczennice klasy VIII c przebrane w stroje z lat 20. częstowały przybyłych gości chlebem i solą.

Dowódca kompanii przekazał  narodową flagę Józefowi Blankowi, burmistrzowi miasta. Ten natomiast powitał wojskowych chlebem i solą. Dla uczczenia 103. rocznicy przyłączenia Nowego Miasta do Polski oddano salwę honorową.

Tak, jak przed laty Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” zorganizowała dwa koncerty pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego, tak i w tym roku nie zabrakło nowomiejskiego chóru z tradycjami, który pod dyrekcją Marka Piątkowskiego zaśpiewał „Piosenkę o Nowym Mieście”.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy, samorządowcy i uczniowie mieli okazję podziwiać pojazdy i  sprzęt wojskowy.