Miejski Konkurs Plastyczny dla przedszkoli oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych pt: „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat”!,

Dziś o godzinie 9.00 w naszej szkole miało miejsce wręczenie nagród w Miejskim Konkursie Plastycznym dla przedszkoli oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych pt: „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat”!, organizowanym przez naszą placówkę. Na uroczyste wręczenie przybyła do nas Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Pani Agnieszka Muszyńska. Wraz z dyrektorem szkoły Panią Eweliną Niścigorską-Bojarską wręczyły zwycięzcom dyplomy i nagrody, które ufundował Burmistrz Miasta Pan Józef Blank.

Zgodnie z Regulaminem spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybrała zwycięskie w każdej z kategorii. Te prace dostarczono do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie zostały poddane ocenie na szczeblu powiatowym konkursu.

A oto zwycięzcy:

Kategoria I – przedszkole: I miejsce Oliwier Sargalski – Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy „Strażak w akcji”, II miejsce Stanisław Najdrowski – Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy „Praca strażaka”, III miejsce Gabriela Orzeł – Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Kot w niebezpieczeństwie”

Kategoria II – szkoła – klasy I-IVI. I miejsce: Wojciech Biegaj – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy „Gaszenie lasu i budki leśnej przez Straż Pożarną”, II miejsce: Weronika Kopiczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Las dla nas, my dla lasu”, III miejsce: Alicja Perłowska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Strażacy ratują lasy”

wyróżnienia: Lena Wiśniewska – Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Strażacy ratują przyrodę” oraz Oliwier Fabiński – Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Strażacy w akcji”

Kategoria III – szkoła – klasy V-VIII: I miejsce: Alicja Róża Bojarska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Tytuł pracy: „Tutaj nawet mały może stać się wielkim”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów na plastycznej niwie. Panu Burmistrzowi Józefowi Blankowi dziękujemy za ufundowanie pięknych nagród rzeczowych.