RECYTATORSKIE ZMAGANIA – KONKURS DLA KLAS I – III „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

15 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I – III „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczniowie recytowali wiersze tematycznie związane ze zdrowym stylem życia. Młodych artystów oceniało jury w składzie: P. Dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska,  P. Teresa Łukwińska oraz P. Anna Mika. Celem konkursu było: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zdolności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, nauka rywalizacji w przyjemnej atmosferze oraz kulturalne słuchanie wypowiedzi innych.
W  konkursie wzięło udział 13 uczestników z klas I – III.
Bardzo wysoki poziom recytatorski, trafny dobór wierszy oraz ogromne zaangażowanie młodych recytatorów sprawiły, iż jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców.
I miejsce zajęła uczennica Natalia Witkowska z klasy II a, drugie – Zofia Buczkowska z klasy I a, a trzecie uczennica klasy I b – Inga Świątkowska. Wyróżnienia otrzymały: Maja Stolarska z klasy I a i Pola Kaczerzewska z klasy II a. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i drobne upominki.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy.

Konkurs przygotowały: Anna Falkowska-Rokicka, Justyna Wiśniewska.