Nasi uczniowie poznają BeCreo

Na lekcjach informatyki z Panem Markiem Piątkowskim uczniowie pracują z zestawami BeCreo. Są to modułowe zestawy do nauki podstaw programowania, robotyki oraz mechatroniki. Dzięki BeCreo uczniowie mogą wykonać niesamowite projekty, spędzając wiele godzin na wspólnej, kreatywnej zabawie i nauce, opartej o koncepcję STEAM. Zestawy pozwalają uczniom rozwijać umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczyć się współpracy oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii, programowania do rozwiązywania skomplikowanych, praktycznych problemów w otoczeniu człowieka oraz rozwijać intuicję algorytmiczną. W skutecznym procesie nauczania i uczenia się ogromną rolę odgrywa eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów. Nawet jeśli uczniowie w przyszłości nie zostaną profesjonalnymi programistami, to podstawowa znajomość pojęć programowania nabyta przy zabawie z BeCreo, pomoże im rozwiązywać problemy w innych dziedzinach i rozwinie umiejętność twórczego myślenia. Zestawy zostały zakupione w ramach #laboratoriaprzyszłości -inicjatywy mającej na celu wsparcie nowoczesnej edukacji.