O Wielkanocy na lekcji religii

Dzisiejsza lekcja religii w klasie I b była poświęcona Wielkanocy. Na początku zajęć dzieci poznały symbolikę oraz tradycje Świąt Wielkanocnych: baranek – symbol ofiary Jezusa, chleb – symbol chleba eucharystycznego, jajka – symbol nowego życia, sól – symbol przemijania i trudności, a także zioła i kwiaty – symbolizujące radość i wiosnę. Kolejnym etapem lekcji było wykonanie koszyczków wielkanocnych. Z materiałów przyniesionych na lekcję powstały prawdziwe działa sztuki. Podczas pracy dzieci odkryły swoje talenty – florystyczne, techniczne i artystyczne.

Dzieci wykonały koszyczki wielkanocne pod okiem nauczycielki Pani Kingi Szczechli.