Filip pierwszy w kraju!

Wręczyliśmy nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie z języka angielskiego –  Olimpus. Konkurs ten odbył się w styczniu, uczniowie zmagali się z testem jednokrotnego wyboru, podzielonym na następujące umiejętności: słownictwo, zagadnienia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście  oraz komunikacja.

Z przyjemnością formujemy, że nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki:

  • Filip Robaczewski, klasa IV  – 60 pkt./60 pkt. – laureat I miejsca,
  • Julia Dreszler, klasa VIII –  56 pkt./60 pkt. – laureatka V miejsca
  • Natalia Dembek, klasa V – 52 pkt./60 pkt. laureatka IX miejsca
  • Bartosz Gomuła, klasa V – 52 pkt./60 pkt – laureat IX miejsca
  • Alicja Bojarska, klasa VIII – 52 pkt./60 pkt – laureatka IX miejsca
  • Marianna Wilczyńska, klasa IV – 50 pkt./ 60 pkt. – XI miejsce

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Eweliny Niścigorskiej – Bojarskiej  nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy konkursu dyplomy uznania oraz drobne upominki. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów oraz trzymamy kciuki za dalsze  sukcesy.

Szkolnym koordynatorem konkursy był anglista – pan Łukasz Leszczyński .