Najmłodsi w bibliotece

Wizyta uczniów klas pierwszych w bibliotece szkolnej.