Sejmik Ekologiczny

Ekologia, to super nauka zajmująca się badaniem porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjami, jakie wynikają z tego dla biosfery oraz człowieka. Już po raz dziewiętnasty Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zorganizowała Powiatowy Sejmik Ekologiczny. Patronami i fundatorami przedsięwzięcia byli Andrzej Ochlak, starosta nowomiejski oraz Józef Blank, burmistrz miasta. Patronat prasowy objęła Gazeta Nowomiejska.Do udziału w konkursie zgłosiły się drużyny z sześciu szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego. Były to: Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim oraz drużyna gospodarzy – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. W ramach sejmiku ocenie podlegały konkurencje: prelekcja, praca fotograficzna, praca plastyczna oraz bieg ekologiczny. Zmagania oceniała niezależna komisja konkursowa, której przewodniczył Krzysztof Puwalski, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie, Ewa Kijora, Barbara Zielińska i Adam Olszewski – biolodzy, Wiesława Markowska, plastyk oraz Stanisław R. Ulatowski, reporter Gazety Nowomiejskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas także Andrzej Ochlak, starosta nowomiejski, Agnieszka Muszyńska, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta oraz Katarzyna Olęcka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Prelekcje wygłosili: Sławomir Dąbrowski z firmy EXPOM ECO – ENERGY oraz Adam Olszewski, biolog i przyrodnik.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, drugie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, a trzecie – Szkoła Podstawowa w Marzęcicach.

W poszczególnych konkurencjach uczniowie zdobyli następujące lokaty:

Prelekcja:

I m. Piotr Rogowski (SP Brzozie Lubawskie)

II m. Adrian Grządzielewski (SP Marzęcice)

III m. Pola Seroczyńska (SP2 Nowe Miasto Lubawskie)

Konkurs fotograficzny:

I m. Juna Tausend (SP Brzozie Lubawskie)

II m. Tymon Kłodawski (SP Bratian)

III m. Alicja Bojarska (SP3 Nowe Miasto Lubawskie)

Konkurs plastyczny:

I m. Zuzanna Zamyłka (SP Bratian)

II m. Julia Rybicka (SP2 Nowe Miasto Lubawskie)

III m. Agata Przybyłowska (SP Brzozie Lubawskie)

Bieg ekologiczny:

I m. Beniamin Mazur (SP1 Nowe Miasto Lubawskie)

II m. Bartosz Dzierżyński (SP3 Nowe Miasto Lubawskie)

III m. Igor Maron (SP Marzęcice)

Po podsumowaniu uroczystości i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy przemieścili się do świetlicy szkolnej, gdzie odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez Wojciecha Wojtasa, właściciela „Wojtas ENTREE”. Chleby dla uczestników konkursu upiekła „Swojska Baba”, rodzinna firma państwa Mączkowskich, natomiast miody podarowała „Pasieka Jabłońscy” z Łąkorza.

Pani Dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz Justyna Suwińska, koordynatorka imprezy dziękują rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, którzy swoją pracą przyczynili się do organizacji XIX Powiatowego Sejmiku Ekologicznego. Wszystkim gratulujemy udziału w eko rywalizacji i życzymy dalszych sukcesów.