Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia  27.09.2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zorganizowano obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.   Celem wydarzenia było :

  • rozwijanie umiejętności językowych,
  • podnoszenie świadomości w zakresie bogactwa i różnorodności  językowej Europy,
  • poznanie różnorodności kulturowej krajów europejskich.

Na lekcjach języka angielskiego uczniowie  klasy IV pogłębiali swoje wiadomości dotyczące języków obcych używając platformy edukacyjnej Wordwall. Uczniowie klas V rozwiązywali quizy korzystając z aplikacji Kahoot oraz Quizizz. Uczennice klasy VI przeprowadziły sondę wśród nauczycieli i uczniów naszej szkoły dotyczącą podstawowych zwrotów w językach obcych.

Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie  klasy VII zaprezentowali wcześniej wylosowany kraj europejski, ubierając wybraną osobę z każdej grupy w strój charakterystyczny dla danego państwa. Oprócz tego uczniowie przygotowali flagi wylosowanego wcześniej kraju. Zadaniem uczniów było też wyszukanie wyrazów w języku, którym posługują się mieszkańcy państwa  oraz zaprezentowanie ich kolegom w formie napisu i odpowiedniego rysunku. Formy powitania i pożegnania oraz wymowa słówek takich jak: szkoła, dziecko, frytki, chleb, woda, kebab zaprezentowana została w klasie.

Całość koordynował Pan Łukasz Leszczyński,  wydarzenie współorganizowali wszyscy nauczyciele języków obcych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.