Ślubowania nadszedł czas

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu człowieka. Każde dziecko z niecierpliwością czeka na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Oczekuje dnia, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.

W naszej szkole ta wyjątkowa uroczystość odbyła się 11 października 2023 roku. Odświętnie ubrane pierwszaki wkroczyły do auli pod opieką wychowawczyni Pani Katarzyny Zamkowskiej.

Na uroczystość przybyli goście: Burmistrza Miasta Pana Józefa Blanka reprezentowała Pani Agnieszka Muszyńska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Nadolski, Radny Miejski Pan Adam Kłosowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Rejman.

Dyrektor szkoły Pani Ewelina Niścigorska-Bojarska serdecznie powitała gości. przybyłych na tę uroczystość rodziców oraz pierwszoklasistów. Dzieciom życzyła wielu sukcesów na nowej drodze edukacyjnej, uśmiechu, radości na co dzień, wielu koleżanek i kolegów, a także wytrwałości w pokonywaniu trudności. Następnie uczniowie przedstawili przygotowany program artystyczny, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Najważniejszymi momentami uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.

Dzieci otrzymały ufundowane przez rodziców pamiątkowe dyplomy i kuferki – niespodzianki. Pan Burmistrz „osłodził” dzień czekoladkami i jabłuszkami, które w Jego imieniu wręczyła pierwszoklasistom Pani Agnieszka Muszyńska. Dzisiejsze wydarzenie było niezwykłym przeżyciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uroczystość poprowadził Aleksander Kowalski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.