Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych na uroczystość gości przywitała prowadząca pani Magdalena Kortes. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Pan Józef Blank, Radni Miejscy – Panowie Adam Kłosowski oraz Krzysztof Hoppe, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Rejman, Prezes ZNP Pani Agnieszka Bochenek. Dyrektor Generalny naszego zakładu patronackiego Szynaka Interline Pan Michał Szynaka oraz emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi. Na obchody tego szczególnego święta przybyli również Uczniowie.

Lokalne Media reprezentował Redaktor Naczelny Gazety Nowomiejskiej Pan Stanisław Ryszard Ulatowski oraz Pan Marcin Sarnowski z Telewizji Eltronik.

Na początku uroczystości dokonano uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewano hymn państwowy.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Ewelina Niścigorska-Bojarska, która podziękowała pracownikom szkoły za trud wkładany każdego dnia w naukę i wychowanie młodego pokolenia. Złożyła serdeczne życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym wszystkim obecnym na spotkaniu. Burmistrzowi Miasta Panu Józefowi Blankowi oraz Radnym Miejskim podziękowała za wspieranie działań placówki oraz za to, że uczniowie „Trójki” mogą kształcić się w szkole, która w optymalny sposób zaspokaja ich wszystkie potrzeby.

Do życzeń dołączył się Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Pan Józef Blank, który w swoich słowach docenił starania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły na rzecz dzieci i młodzieży oraz życzył wszelkiej pomyślności w pracy i życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Rejman w imieniu wszystkich Rodziców złożyła życzenia pracownikom szkoły oraz złożyła podziękowania za to, że wychowankowie tej szkoły uczęszczają do niej z radością i z entuzjazmem zdobywają wiedzę. Do serdecznych życzeń dla pedagogów dołączyła się również Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Agnieszka Bochenek oraz przedstawiciel Zakładu Patronackiego Szynka Interline Pan Michał Szynaka.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań oraz wyróżnień dla pracowników szkoły. Nagrody Jubileuszowe oraz gratulacje za długoletnią pracę otrzymały w tym roku Panie: Justyna Neumann, Teresa Bagińska, Grażyna Zakrzewska oraz Pan Michał Raczkowski.

Nagrodę Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego otrzymały Panie: Ewelina Niścigorska-Bojarska, Teresa Bagińska oraz Justyna Wiśniewska, natomiast Nagrody Dyrektora otrzymały Panie: Lidia Wiśniewska, Magdalena Kortes, Kinga Szczechla, Sylwia Wojenkowska, Maja Orzechowska, Justyna Neumann, Małgorzata Grześkiewicz, Anna Falkowska-Rokicka oraz Pan Piotr Gorzka. Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wychowania pana Krzysztofa Marka Nowackiego otrzymała Pani Małgorzata Gołębiewska. Uroczystość wręczenia medali odbyła się dziś o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego otrzymały Panie: Kinga Szczechla oraz Sylwia Wojenkowska.

Pamięć o zmarłych pracownikach szkoły uczczono minutą ciszy.

Uczniowie klasy 6a zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym podziękowali za trud i serce włożone przez nauczycieli w kształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń. Do występu uczniów przygotowała Pani Małgorzata Grześkiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *