Bądź odpowiedzialnym Rodzicem

Szanowni Rodzice!

W OSTATNIM CZASIE ZACZYNAJĄ NASILAĆ SIĘ ZACHOROWANIA NA RÓŻNEGO RODZAJU WIRUSY.

PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO Z INFEKCJĄ DO PRZEDSZKOLA NARAŻACIE ZDROWIE NIE TYLKO SWOICH DZIECI ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w obecności dzieci chorych.

APELUJEMY WIĘC ABY:

* dzieci chore pozostawiać w domu

* nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych ( katar to także choroba!)

* pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażenia ich na zachorowanie

* mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola!