Aktywna tablica

Nasza szkoła pozyskała środki w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”. Łączna wartość pomocy dydaktycznych, o które wzbogaciła się nasza placówka to 43.750 złotych, z czego 35.000 złotych to kwota wsparcia finansowego, natomiast 8.750 – wkład własny, który został pokryty przez Organ Prowadzący szkołę. Zakupione z programu pomoce będą wspierały rozwój wszystkich uczniów, a w szczególności przyczynią się do wyrównania szans tych naszych podopiecznych, którzy posiadają różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Nasza baza dydaktyczna poszerzyła się o:- pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią- pomoce dydaktyczne do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem- pomoce dydaktyczne do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami- pomoce dydaktyczne do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim- pomoce dydaktyczne do terapii dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej- laptop niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii- monitor multimedialny Samsung Nie tylko uczniowie, ale także nasi nauczyciele skorzystają z programu „Aktywna tablica”. To kluczowy krok w kierunku dostosowania się do współczesnych standardów edukacyjnych. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Józefowi Blankowi za sfinansowanie pełnej kwoty wkładu własnego.