Szkoła na miarę XXI wieku

Z wielką radością informujemy, iż nasza placówka została doposażona w sprzęt sportowy i specjalistyczny w ramach projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim.” Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Panu Józefowi Blankowi za kolejny przejaw troski o uczniów naszej szkoły. Przekazane wyposażenie na pewno przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć sportowych.