Miejski Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza”

23 listopada br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich wzięli udział w Miejskim Konkursie Ortograficznym „O Pióro Burmistrza”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim. Inicjatorki oraz dyrektor szkoły pan Zbigniew Domżalski serdecznie powitali przybyłych uczniów, życząc im bezbłędnego napisania dyktanda. Burmistrz miasta pan Józef Blank życzył uczniom powodzenia i wyraził radość z faktu, że uczniowie nowomiejskich szkół aktywnie uczestniczą w konkursach. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe, dla których przygotowano oddzielne teksty dyktand. Przedstawicielami szkoły w grupie wiekowej: klasy IV-VI byli: Filip Robaczewski z klasy Vc, Laura Orzechowska i Natalia Dembek z klasy VIa.Drugą grupę: klasy VII-VIII reprezentowali: Szymon Uniatowski i Emil Urbański z klasy VIIa. Uczniów do konkursu przygotowała polonistka pani Renata Żurańska.Uczestnikom gratulujemy bogatej wiedzy z zakresu zasad pisowni, umiejętności ortograficznych i uzyskanych wyróżnień.