Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Iławie

Reprezentacja naszej szkoły uczestniczy dziś w kolejnej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbywa się w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Iławie. Pierwszym punktem spotkania był wykład Pana Radosława Grussa – specjalisty zdrowia publicznego – pod tytułem „Jak nie stracić samego siebie. Kilka słów, kilka myśli”. Uczestnicy spotkania wysłuchali również ciekawej prelekcji Pani Marzeny Iwasiuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pan Andrzej Szczepa z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa wyposażył uczestników w wiedzę na temat „Programu dla Szkół”, którego celem jest zaopatrywanie uczniów w produkty owocowo-warzywne oraz mleczne. Celem akcji jest wyrobienie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. Koordynatorem spotkania jest Pani Anna Zdaniukiewicz – starszy wizytator, wojewódzki koordynator Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. W miłej przedświątecznej atmosferze wzbogacamy naszą wiedzę i poszerzamy grono znajomych ekspertów w temacie promocji zdrowia. W konferencji uczestniczy dyrektor szkoły Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz szkolny koordynator promocji zdrowia w naszej placówce Pan Piotr Gorzka.