Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji wolontariusze spotkali się, aby uczcić swoje święto. Podczas uroczystości uczniowie zostali zapoznani z regulaminem szkolnego wolontariatu. Dokument ten został także przekazany do wglądu rodzicom naszych uczniów. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek, dyskusje na temat dalszych działań i wspólne oglądanie filmu. To dobra okazja do nawiązania bliższych relacji wolontariuszy uczęszczających do dwóch różnych klas.