Rozwijamy swoje umiejętności sportowe

W ramach projektu „Szkoła na miarę XXI w – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” otrzymaliśmy sporą ilość sprzętu sportowego. Dzięki poprawie wyposażenia, nasi uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności sportowych w bardziej atrakcyjny i nowoczesny sposób. Nowy sprzęt ułatwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, pozwala odnajdywać nową jakość nauczania poprzez dostęp do różnorodnych środków do uprawiania sportu oraz wpływa na rozwijanie nowych umiejętności. Nauka dla uczniów staje się bardziej przyjemna i angażująca.